Tết thịnh vượng HG12

1.050.000 – Rượu vang nhập khẩu chile
– Socola ferrero
– Bánh julies
– Bánh quế astor
– Hạt macca úc
– Hộp gỗ