KÍ ỨC CÒN ĐÂU

LẴNG HOA KÍNH VIẾNG – KÝ ỨC CÒN ĐÂU
Trong cuộc sống đôi lúc hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình nhưng chúng ta lại không nhận ra, cho đến khi mất mát người thân yêu ta mới hối tiếc nhận ra điều ấy thì đã quá muộn. Với Lẵng hoa kính viếng – Kí ức còn đâu dệt bằng những sắc màu đượm sầu sẽ nói hộ cõi lòng tiếc thương sâu sắc và chia buồn cùng gia quyến.