CÕI LÒNG

Lẵng hoa chia buồn – Cõi lòng
Trần gian chứa biết bao niềm vui nỗi buồn. Cuộc đời cũng chỉ là chốn tạm dừng chân. Sinh ra trên đời, sinh lão bệnh tử là lẽ thường…Lẵng hoa chia buồn này sẽ thay bạn đưa tiễn người đã khuất và chia sẽ nỗi buồn tiếc thương cùng gia quyến.