LẴNG HOA CHIA BUỒN- VÔ THƯỜNG

1.300.000 

Bỏ lại những ân oán, lo toan của bụi trần thế gian, để thân xác này biến thành tro bụi và bay vào làn gió của hư không, là thông điệp của lãng hoa chia buồn “Vô Thường”. Lãng Hoa thay cho tâm tình tiếc thương sâu sắc dành cho người đã quá cố, cầu chúc cho Người sẽ được hưởng vinh phúc ở bên kia nước trời.