NẤT THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG

KỆ HOA – NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG

Nỗi đau của những người ở lại khi người thân của chúng ta ra đi kéo dài vô tận. Vì lúc đó họ phải chịu sự mất mát quá lớn từ khoảng trống khi không còn người thân bên cạnh mình nữa, nên hơn lúc nào họ cần sự chia sẻ và an ủi để lấy lại tinh thần từ bạn bè. Đôi lúc họ cũng cần khoảng không gian lặng để nhớ về những ký ức đẹp với người thân đã ra đi.