GIỌT LỆ SẦU

Kệ hoa chia buồn – Giọt lệ sầu

Tiễn biệt người thân yêu qua thế giới bên kia chính là thời khắc đau khổ cực kỳ khó khăn để ngăn những dòng nước mắt lăn dài trên má. Và cũng chắc hẳn rằng giọt nước mắt ấy vẫn cứ rơi khi bất chợt nhớ lại những ký ức của ngày xưa ấy cùng với người đã khuất. Kệ hoa chia buồn này sẽ thay bạn đưa tiễn người đã khuất và chia sẽ nỗi buồn tiếc thương cùng gia quyến.